معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

نام :   الهه

نام خانوادگی :  صادقی

مدرک تحصیلی :   دکترای روانشناسی عمومی

پست الکترونیکی :  elahehsadeghi49@yahoo.com

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۹