درباره دوره های نظام مهندسی

موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن با کسب مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان، مجوز برگزاری دوره های فنی و حرفه ای و همچنین برون سپاری هنرستان ها و مدارس، و با دارا بودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، اقدام به برگزاری دوره های نظام مهندسی، دوره های مهارتی در غالب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت فنی و حرفه ای  کرده است.

فعالیتها:

  • برگزاری دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی
  • نیاز سنجی دوره های تخصصی بر اساس نیاز روز
  • بررسی و پیشنهاد شهریه های دوره های آموزشی
  • تنظیم و کنترل کلیه قراردادهای دوره های آموزشی فنی و حرفه ای
  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و تخصصی
  • صدور گواهینامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت، تخصصی فنی و حرفه ای
  • انجام دوره های مهارت دانشجویان
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰