مکانیک

 

نام : سید وحید

نام خانوادگی : احمدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی صنایع

پست الکترونیک : ahmadi@aihe.ac.ir

 

کارشناس گروه های آموزشی مکانیک ، تاسیسات

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰