عمومی و معارف اسلامی

نام : امین

نام خانوادگی : دیلمی معزی

مدرک تحصیلی :  دکترای جامعه شناسی

پست الکترونیک : amindeilami54@gmail.com

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰