حقوق

 

نام :   امین

نام خانوادگی :   آرمان

مدرک تحصیلی :   دکترای حقوق - جزا و جرم شناسی

پست الکترونیکی :   aminradman@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲