مدیریت امور بانکی

 

نام :   محسن

نام خانوادگی :   ایمنی

مدرک تحصیلی :   دکتری حسابداری

پست الکترونیکی :    imeni@aihe.ac.ir

mohsen.imeni86@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰