مدیر گروه علوم پایه

 

نام : خدیجه

نام خانوادگی : قاضیانی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

پست الکترونیک :  ghaziyani@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰