مدیر گروه صنایع

 

نام : احمد

نام خانوادگی : عدالت پناه

مدرک تحصیلی :  دکترا ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

پست الکترونیک :   saedalatpanah@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰