مدیر گروه مکانیک

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : مسلمی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا مکانیک - تبدیل انرژی

پست الکترونیک :  Moslemi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰