مدیر گروه عمران

 

نام : حسین

نام خانوادگی : معصومی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا عمران - سازه

پست الکترونیک:  h.masoomi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰