مدیر گروه کامپیوتر

 

نام :   همایون

نام خانوادگی :   بهشتی

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

پست الکترونیکی :    Beheshti@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰