مدیر گروه برق قدرت

 

نام : محمد

نام خانوادگی : صابری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مهندسی برق- قدرت

پست الکترونیک :  saberi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰