هیات امنا

دکتر محمد فلاح
دکترای مهندسی صنایع - سیستم های بهره وری
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی دکترای ریاضی - تحقیق در عملیات
دکتر سید اسماعیل نجفی دکترای مهندسی صنایع - سیستم های بهره وری
دکتر ناصر اقبالی دکترای جغرافیا - برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دکتر بهرخ حسینی هاشمی دکترای مهندسی عمران - سازه
دکتر مهرداد جوادی دکترای مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
حجت الاسلام سید محسن پاکنهاد  

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۴۰۰