دپارتمان آزمون های بین الملل

دوره های آموزش تخصصی برای شرکت در آزمونهای   IELTS-TOEFL -EPT

 

دوره های آمادگی  IELTS-TOEFL -EPT

 

طول دوره

تعداد جلسات در هفته

مدت (ساعت)

تعداد ترم

نوع دوره

ردیف

9ماه

2

120

1

عادی

1

6ماه

3

120

1

نیمه فشرده

2

4.5ماه

4

120

1

فشرده

3

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷