دپارتمان کودکان

دوره های آموزش زبان انگلیسی به کودکان با رعایت نکات مربوط به روانشناسی کودکان

 

Pockets     دوالف ) دوره آموزشی

 

طول دوره

تعداد جلسات در هفته

مدت هر ترم (ساعت)

تعداد ترم

نوع دوره

ردیف

سال 3

2

30

12

عادی

1

سال 2

3

30

12

نیمه فشرده

2

سال 1.5

4

30

12

فشرده

3

                   

 

 

Magic Times     ب ) دوره آموزشی 

 

طول دوره

تعداد جلسه در هفته

مدت هر ترم (ساعت)

تعداد ترم

نوع دوره

ردیف

سال 1.5

2

30

6

عادی

1

سال 1

3

30

6

نیمه فشرده

2

9ماه

4

30

6

فشرده

3

 

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷