دپارتمان نوجوانان

دوره های آموزش کامل و جامع زبان انگلیسی به نوجوانان در تمامی سطوح و مطابق با علایق و روحیات خاص آنها

 

(مقطع ابتدایی 12-7  سال)  :

 

Backpack   - الف ) دوره آموزشی    

 

طول دوره

تعداد جلسه در هفته

مدت هر ترم

تعداد ترم

نوع دوره

ردیف

5سال

2

30

20

عادی

1

3.5سال

3

30

20

نیمه فشرده

2

2.5سال

4

30

20

فشرده

3

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷