دوره های تخصصی فن ترجمه

دوره های نگارش پیشرفته و گرامر و کلاس های بحث آزاد ، درک فیلم برای تقویت و توانایی های زبان بصورت عملی

 

طول دوره

تعداد جلسات در هفته

مدت (ساعت)

تعداد ترم

نام دوره

ردیف

3ماه

2

30

1

اصول و روش ترجمه

1

3ماه

2

30

1

کارگاه ترجمه1

 (ترجمه متون عمومی)

2

3ماه

2

30

1

کارگاه ترجمه2

 (ترجمه متون عمومی)

3

 

 

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷