کارشناس دانشجویی

 

نام : فرهاد

نام خانوادگی : رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی کشاورزی -زراعت

پست الکترونیک : f.rezaei@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۴۰۰