معرفی دایره فارغ التحصیلان

معرفی دایره فارغ التحصیلان  :

از ابتدای تاسیس موسسه آموزش عالی آیندگان در سال 1385 صدور و تائید گواهینامه های موقت به در واحد فارغ التحصیلان انجام شد . مدت زمان صدور گواهینامه موقت و تائید آن حداکثر یک هفته می باشد . دانشنامه های پایان تحصیلات نیز پس از صدور به دانشگاه مازندران جهت تاییدیه ارسال می شود .

موسسه آموزش عالی آیندگان نیز به جهت استفاده از این تغییرات سریعا با خرید امکانات و جمع آوری اطلاعات لازمه، خود را با شرایط جدید همگام نمود. همچنین تهیه کلیه نامه های اداره فارغ التحصیلی از قبیل پاسخ استعلام مدارک و لیستها و نامه های ارسالی به همراه محموله های مدارک به دانشگاه مازندران به شکل مکانیزه انجام می شود.

 مراحل انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی

- دانشجویان فارغ التحصیل پس از اطمینان از ثبت و قطعی شدن و انتقال تمام نمراتشان در سیستم آموزش

می بایست مراحل زیر را انجام دهند.

1 - مراجعه به آموزش و مدیرگروه جهت اطمینان از گذراندن واحد های درسی

2 - دریافت فرم تسویه حساب ( فرم شماره 105 ) و تکمیل و به امضا رساندن آن توسط واحد های مربوطه

3- پس از تحویل مدارک به امور فارغ التحصیلان حداکثر یک هفته بعد گواهینامه موقت صادر خواهد شد.

4 – یکسال بعد از صدور گواهینامه موقت ،با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت جهت دریافت دانشنامه به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمائید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه

1 – تحویل اصل گواهینامه موقت

2 – کارت پایان خدمت ( ویژه دانشجویان پسر)

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹