پایگاه‌های علمی

نام نشانی
مگیران : بانک اطلاعات کشور https://www.magiran.com
سیویلیکا : مقالات علمی کنفرانس و نشریات https://civilica.com
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جاد دانشگاهی https://www.sid.ir
کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگان http://5.200.83.55:8026/opac
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
Springer https://link.springer.com
Wiley https://onlinelibrary.wiley.com
Emerald https://www.emerald.com/insight
دریافت کتب بین المللی http://aihe.ac.ir/r2
دریافت مقالات بین المللی http://aihe.ac.ir/r1
آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲