درباره مرکز تحقیقات

 

این مرکز با رویکرد ترویج و گسترش دانش، و با هدف تولید و انتشار علوم دانشگاهی و سرمایه گذاری جهت پیاده سازی ایده های نوین، در سال 1395 تاسیس و راه اندازی گردید. می توان اهداف کلی این مجموعه را به سه دسته زیر طبقه بندی نمود:

 

 

 

 

  1.  فراهم آوردن امکان فعالیت های علمی برای اعضای هیئت علمی، اساتید موسسه و دانشجویان، و همچنین انتشار و کاربردی نمودن نظریه های علمی آنها.

  2. حمایت از دانشجویان، ترغیب و تشویق آنها به انجام فعالیت های علمی در طول دوران تحصیل و بعد از آن.

  3. ایجاد کارگروه های آموزشی به عنوان بستر همکاری های متقابل دانشجویان و اساتید با هدف پرداختن به چالش های علمی.

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۸