کارگاه گرافیک

هم اندیشی دانشجویان رشته گرافیک و بررسی دروس مرتبط در این کارگاه صورت میپذیرد که مجهز سیستم های کامپیوتری برای آشنایی با نرم افزار های تخصصی میباشد.

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰