کارگاه مکانیک خودرو

کارگاه مکانیک خودرو:

تجهیزات موجود در کارگاه مکانیک خودرو:

3 عدد موتور کامل 405، 4 عدد استند موتور، 3 عدد میز کار بزرگ، 4 عدد میزکار طولی، 2 موتور کامل پیکان، 4 موتور کامل پراید، 1 عدد گیربکس پیکان، 3 گیربکس کامل پراید، 1 گیربکس 405، اکسل کامل عقب کامل پراید، اکسل بهمراه دیفرانسیل دیرانسیل کامل پیکان، باک پراید، 2 عدد اکسل جلوی پراید،2 عدد فنر عقب پیکان، 2 عدد جعبه فرمان پراید، کاربراتور پراید بهمراه استارت دلکو، موتور فن پراید، دینام پراید، دینام پیکان، گیره، گیربکس پراید همراه با پدال، سیلندر پراید، موتور درآر، رگال و چوب لباسی به تعداد دانش آموزان، کپسول هوا با مانومتر.

ضمنا این کارگاه دارای ابزار های کامل و مناسب به تعداد مناسب گروه های مختلف دانش آموزان می باشد که برای انجام کارهای عملی کافی و رضایت بخش باشد.

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶