کارگاه سیم پیچی

لوازم کلی شامل: ست اچار چکش و غیره، مولتی متر، دستگاه سیم پیچ دستی، گیره ی آهنی و لوازم دیگر از جمله وسایل موجود در این کارگاه می باشد.

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۸