کارگاه مدار فرمان

تجهیزات موجود در کارگاه برق صنعتی:

4 تابلو سیم کشی ساختمان شامل: مدار فرمان دارای قابلیت خروج اضطراری، فیوز حفاظت جان، ولت متر، آمپیرمتر دیجیتال، فیوز دوبل، 2 کلید تبدیل، زنگ اخبار، آیفون صوتی، تایمر راه پله و غیره.

 

4 تابلو مدار فرمان 3 فاز که شامل: سیستم لوگو، کنترل فاز، تایمر، تیغه کنتاکتور بهمراه تبغه بیمتال، ترمینال های صنعتی، خروجی تک فاز و سه فاز، سوئیچ قطع و وصل، فیوز حفاظت از جان، پک کنترل مدار و غیره.

 

4 تابلو برق مدار فرمان شامل: یک فیوز، آمپرمتر، ولت متر آنالوگ، پریز و غیره برای کار مدار بستن.

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶