کارگاه ماشین الکتریکی

دارای ست ترانسفور ماتور، مولتی متر، ترانسفورماتور کاهش دهنده و آمپرمتر و لولزم دیگر میباشد.

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۸