اداره مشمولین

امور مشمولین

الف- درخواست معافیت تحصیلی

در زمان ثبت نام، دانشجویان جدیدالورود با ارائه مدارک ذیل نسبت به صدور معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند. پس از گذشت حداقل دوماه پس از شروع نیمسال تحصیلی به امور دانشجویی مراجعه و در خصوص وضعیت معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل نمایند.

مدارک لازم:

•         کپی شناسنامه یک سری کامل

•         کپی کارت ملی

•         کپی مدرک تحصیلی قبلی

•         کپی پیوستی دیگر (نامه مجوز ثبت نام از نظام وظیفه استان(

•         یک قطعه عکس 43 (برای صدور معافیت تحصیلی)

تذکر:

•     در هر ورودی دانشگاه (مهر یا بهمن) و بر اساس بخشنامه نظام وظیفه، شرایط ثبت نام دانشجویان پسر مشمول از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی کشور اعلام می گردد. در صورت وجود هر گونه مشکل برای دانشجوی متقاضی ثبت نام، نامبرده به نظام وظیفه استان معرفی تا در خصوص مجوز تحصیل وی تصمیم گیری گردد.

 

•         میزان سنوات قانونی تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهرماه 90 به بعد برابر جدول زیر می باشد:

 

نام مقطع میزان سنوات (سال)
کاردانی    2/5
کارشناسی پیوسته 5
کارشناسی ارشد ناپیوسته 3
کارشناسی ناپیوسته 3

 

ب- درخواست ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی یا اخراجی در دانشگاهها

 

•     دانشجویان مشمول انصرافی از دانشگاهها که پس از تاریخ 22/08/90 برای اولین بار از تحصیل انصراف داده اند تا یکسال پس از تاریخ انصراف مهلت دارند که در صورت اخذ پذیرش در دانشگاه دیگر ثبت نام نمایند.

 

•     دانشجویان اخراجی یا ترک تحصیل منجر به اخراج یا دانشجویانی که با انصراف موفق به اخذ مدرک پائین تر  (کاردانی در رشته) شده اند تا پایان خدمت نظام وظیفه و یا اخذ معافیت دائم از خدمت، مجاز به تحصیل نمی باشند.

ج- درخواست مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول

صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان برابر آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مطابق موارد ذیل و در صورت آنکه فاقد غیبت بوده، دارای وضعیت تحصیلی مشخص باشند، در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند و بموقع  وثیقه مورد نیاز را بسپارند، صورت می پذیرد:

•     سفر علمی به منظور شرکت در کنفرانس، همایش علمی یا سمینار و ارائه مقاله با ارائه دعوت نامه دبیرخانه همایش (حداکثر 30 روز)

•         

•     سفر نیمه علمی به منظور شرکت در آزمون های زبان ( ...GMAT,GRE, TOFEL, IELTS ) با ارائه مدارک ثبت نام آزمون زبان یا آزمون مقاطع دانشگاهی کارشناسی ارشد با ارائه مدارک ثبت نام  امتحانات دانشگاهها و همچنین بازدید از نمایشگاهها و کارخانجات (مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو) با ارائه دعوت نامه شرکت در آن (حداکثر 30 روز)

 

•     سفر غیر علمی به منظور افزایش اطلاعات و معلومات فردی و یا بازدید از بستگان در خارج از کشور و از جمله سوریه (حداکثر 20 روز(

 

•     سفرهای مطالعاتی دانشجویان مقاطع دکتری (حداکثر یکسال) یا کارشناسی ارشد در حین تحصیل (حداکثر شش ماه) با ارائه پذیرش از دانشگاهها و مراکز صنعتی ضمن تائید گروه آموزشی مربوطه و استاد راهنما

 

•     سفرهای ورزشی با تأیید امور مشترک فدراسیون های سازمان تربیت بدنی با مهر برجسته و تأیید مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه

 

•     سفرهای زیارتی به کشورهای عراق و عربستان با ارائه نامه کاروان و یا سازمان حج و زیارت یا ستاد عمره دانشجویی (حداکثر 30 روز و برای حج تمتع حداکثر 60 روز(

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰