اعضای شورای آموزشی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

فرشته پور آهنگریان

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی - عضو شورا

همایون بهشتی

عضو هیات علمی - عضو شورا

میثم مجدی

عضو هیات علمی - دبیر شورا

مهدی مسلمی

عضو هیات علمی - عضو شورا

فائزه نجاتی

عضو هیات علمی - عضو شورا

فاطمه محدث دیلمی

مدیر آموزش - عضو شورا

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶