اداره کمیته انضباطی

با توجه به اهمیت سلامت روانی ومعنوی فضاهای علمی ودانشگاهی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه وتامین حقوق تمامی دانشگاهیان ،پرهیز از برخوردهای سلیقه ای واستفاده ابزاری از کمیته های انضباطی دربرخورد با تخلفات دانشجویان ،شیوه نامه انضباطی دانشجویی بارویکرد اصلاحی نوین وبا استفاده از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر تهیه وتنظیم گردیده است از اینرو کمیته انضباطی دانشجویان و در مجموع ریاست دانشگاه ،تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات وشکایات دانشجویی وپاسخگویی به استعلام های استخدامی ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی وغیر دولتی است .و صدور هرگونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی موسسه غیر قانونی اعلام می گردد . این نهاد علاوه بر مسئولیت دررسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی واخلاقی ،سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیر آمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید. موسسه آموزش عالی آیندگان باید قانونمندار بوده و تخطی از قانون از سوی هیچ فردی پذیرفته نیست. امید است با توجه به اهداف عالی موسسه و بهره گیری از شیوه های صحیح و عالمانه ضمن کسب رضای خداوند متعال سطح رضایتمندی دانشجئویان از خدمات ارائه شده درموسسه آموزش عالی آیندگان به بالاترین حد ارتقاء یافته و کیفیت مطلوب حاصل گردد .

شرح وظایف: با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته های انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می شوند. این کمیته ها، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به گونه ای که این آیین نامه تعیین می کند، به عهده می گیرند.

-جهت مشاهده  آیین نامه انضباطی دانشجویان ایـــنـجــا کــــلیــــک نمایدد

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۴۰۰