اداره کمیته انضباطی

اتوجه به اهمیت سلامت روانی ومعنوی فضاهایعلمی ودانشگاهی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه وتامین حقوق تمامی دانشگاهیان ،پرهیز از برخوردهای سلیقه ای واستفاده ابزاری از کمیته های انضباطی دربرخورد با تخلفات دانشجویان ،شیوه نامه انضباطی دانشجویی بارویکرد اصلاحی نوین وبا استفاده از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر تهیه وتنظیم گردیده است از اینرو کمیته انضباطی دانشجویان ودر مجموع ریاست دانشگاه ،تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات وشکایات دانشجویی وپاسخگویی به استعلام های استخدامی ادارات وسازمانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی است .وصدور هرگونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی دانشگاه غیر قانونی اعلام می گردد . این نهاد علاوه بر مسئولیت دررسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی واخلاقی ،سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیر آمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید .دانشگاه آزاد اسلامی باید دانشگاهی قانونمندار بوده وتخطی از قانون از سوی هیچ فردی پذیرفته نیست . امید است با توجه به اهداف عالی دانشگاه وبهره گیری از شیوه های صحیح وعالمانه ضمن کسب رضای خداوند متعال سطح رضایتمندی دانشجئویان از خدمات ارائه شده دردانشگاه ازاد اسلامی به بالاترین حد ارتقاء یافته وکیفیت مطلوب حاصل گردد .

شرح وظایف: با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته های انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می شوند. این کمیته ها، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به گونه ای که این آیین نامه تعیین می کند، به عهده می گیرند.

-جهت مشاهده  آیین نامه انضباطی دانشجویان ایـــنـجــا کــــلیــــک نمایدد

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۷