کاردانی

پذیرش کاردانی

موسسه آموزش عالی آیندگان در مقطع کاردانی بصورت کاردانی پیوسته و همچنین کاردانی ناپیوسته دانشجوی می پذیرد .ازدانش آموزان شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش در مقطه کاردانی پیوسته و دانش آموزان شاخه های نظری در مقطع کاردانی ناپیوسته ثبت نام بعمل می آید .

 • پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

 • پذیرش- بدون آزمون

در این روش پذیرش دانشجو از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند .

 • پذیرش - انتقالی با تغییر رشته

متقاضیان انتقال بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش - انتقالی بدون تغییر رشته

متقاضیان انتقال بدون تغییر رشته بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • میهمان دائم

میهمان دائم همانند انتقال، از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

 • میهمان یک نیمسال

میهمان موقت همانند انتقال و میهمان دائم از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

.


 

 1. گرافیک - گرافیک 

 2. نقشه کشی معماری - معماری

 3. طراحی دوخت

 4. نقشه برداری- نقشه برداری

 5. کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

 6. مکانیک خودرو

 7. نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی

 8. الکترونیک - الکترونیک عمومی

 9. ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

 10. الکتروتکنیک - برق صنعتی

 11. تأسیسات - تهویه مطبوع

 12. تأسیسات - تبرید

 13. حسابداری بازرگانی حسابداری

 14. تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

 15. صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی

 16. تربیت بدنی

 

 

 1. کاردان فنی مکانیک- ماشین آلات

 2. کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی

 3. کاردان فنی برق-الکترونیک

 4. طراحی پوشاک

 5. معماری