ریاست

نام :  سید اسماعیل

نام خانوادگی : نجفی

محل تولد : بهشهر

سال تولد : ۱۳۵۳

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی : دکتری صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری )

مرتبه علمی : استادیار و عضو هیات علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

آدرس الکترونیکی :             e.najafi@aihe.ac.ir    

                               najafi1515@yahoo.com

 

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰