اخبار

دیدار صمیمانه مسئول و معاون خانه جوان شهرستان تنکابن و مسئولین موسسه

دیدار صمیمانه مسئول و معاون خانه جوان شهرستان تنکابن و مسئولین موسسه گالری

روز یکشنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۹ دیدار صمیمانه مسئول خانه جوان شهرستان تنکابن و غرب استان مازندران، آقای دریایی، و معاون برنامه ریزی خانه جوان شهرستان، آقای شاهمنصوری، و مسئولین موسسه در اتاق معاونت اداری و مالی موسسه ، آقای دکتر مهدی رحیمی، برگزار شد.

ادامه مطلب
مراسم روز حسابدار

مراسم روز حسابدار گالری

روز یکشنبه مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مراسم گرامیداشت روز حسابدار در موسسه آموزش عالی آیندگان به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار شد.

ادامه مطلب