اخبار

نشست تخصصی تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

نشست تخصصی تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

اولین نشست تخصصی رشته گرافیک تحت عنوان " تجزیه و تحلیل آثار گرافیک" روز یکشنبه ۳ آذر ۹۸ با حضور محمد جمشیدی،مدیر گروه رشته گرافیک، استاد خلیلی، مدرس گروه گرافیک، و دانشجویان رشته گرافیک در سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.

ادامه مطلب