اخبار

جلسه هماهنگی کمیته اجرایی مسابقه ملی رباتیک و ریاست آموزش و پرورش

جلسه هماهنگی کمیته اجرایی مسابقه ملی رباتیک و ریاست آموزش و پرورش

جلسه هماهنگی کمیته اجرایی اولین دوره مسابقه ملی رباتیک با حضور ریاست موسسه آموزش عالی آیندگان، دکتر سید اسماعیل نجفی، و معاون مدیر کل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، دکتر سعدی پور، در سالن جلسات برگزار شد.

ادامه مطلب