اطلاعیه ها

آموزش مجازی دروس ارائه شده ترم جدید

آموزش مجازی دروس ارائه شده ترم جدید

پیرو بخشنامه وزارت علوم و مصوبه شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ موسسه آموزش عالی آیندگان در نظر دارد، جهت جبران کلاس‌های آموزشی اسفند ماه ۹۸ آموزش مجازی دروس ارائه شده را آغاز نماید.

ادامه مطلب