اطلاعیه ها - آرشیو

انتصاب مدیر گروه رشته معماری

ریاست موسسه آموزش عالی آیندگان، دکتر سید اسماعیل نجفی، طی حکمی خانم دکتر سیده مهدیه میرمیران را به عنوان مدیر گروه جدید رشته معماری منصوب کرد.

ادامه مطلب