آرشیو اخبار

بازدید هیات امنا از موسسه

بازدید هیات امنا از موسسه گالری

روز پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ دکتر اباصلت حسین زاده نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به همراه اعضا هیات امنای موسسه، ریاست و معاونین از وضعیت موجود و امکانات موسسه بازدید بعمل آوردند

ادامه مطلب