آرشیو اخبار

پیام تسلیت

پیام تسلیت

همکار گرامی آقای دکتر مهدی رحیمی، معاون محترم اداری و مالی، تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم امیدوارم غم آخرتان باشد.

ادامه مطلب