آرشیو اخبار

افتتاحیه  مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

افتتاحیه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی گالری

روز سه شنبه مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۸ با حضور مدیرکل سازمان فنی و حرفه‌ای استان مازندران، معاونت آموزش اداره کل، مدیریت حراست اداره کل، مسئول فنی و حرفه‌ای، مدیر فنی و حرفه‌ای شهرستان تنکابن و مسئولین موسسه آموزش عالی آیندگان " مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی" در موسسه افتتاح شد.

ادامه مطلب