آرشیو اخبار

ثبت نام در سامانه سلامت

ثبت نام در سامانه سلامت

احترامـا بـا تـوجه به ضـرورت پـایش مسـتمر وضـعیت همه شـهروندان و پیشـگیری ازشـیوع بیشتر ویروس کرونا، مسئولین وزارت بهداشت تقاضا دارند که همه هموطنان در سامـانه salamat.gov.ir حتمـا ثبت نـام بعمـل آورنـد.

ادامه مطلب
لینک های واتساپ گروه های آموزشی

لینک های واتساپ گروه های آموزشی

پیرو بخشنامه وزارت علوم و مصوبه شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ موسسه آموزش عالی آیندگان در نظر دارد، جهت جبران کلاس‌های آموزشی اسفند ماه ۹۸ آموزش مجازی دروس ارائه شده را آغاز نماید.

ادامه مطلب