آرشیو اخبار

بازدید مدیر کل اداره پست استان مازندران و هیات همراه از دانشگاه آیندگان

بازدید مدیر کل اداره پست استان مازندران و هیات همراه از دانشگاه آیندگان گالری

در پی برگزاری دوره سیماک ویژه بخشداران و دهیاران در دانشگاه آیندگان روز دوشنبه مورخ ۱۲/ ۰۶/ ۹۷ مدیر کل اداره پست استان مازندران و هیات همراه از دانشگاه آیندگان بازدید کردند.

ادامه مطلب