آرشیو اخبار

بازدید مدیر کل اداره پست استان مازندران و هیات همراه از موسسه آموزش عالی آیندگان

بازدید مدیر کل اداره پست استان مازندران و هیات همراه از موسسه آموزش عالی آیندگان گالری

در پی برگزاری دوره سیماک ویژه بخشداران و دهیاران در موسسه آموزش عالی آیندگان روز دوشنبه مورخ ۱۲/ ۰۶/ ۹۷ مدیر کل اداره پست استان مازندران و هیات همراه از موسسه آیندگان بازدید کردند.

ادامه مطلب