آرشیو اخبار

کارگاه "خلاقیت و نوآوری" ویژه دبیران و مدیران مدرسه برگزار شد.

کارگاه "خلاقیت و نوآوری" ویژه دبیران و مدیران مدرسه برگزار شد. گالری

روز دوشنبه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ موسسه آموزش عالی آیندگان با همکاری آموزش و پرورش شهرستان تنکابن کارگاهی تحت عنوان " خلاقیت و نو‌آوری" ویژه مدیران، دبیران و مدرسین دروس کارآفرینی در سالن اجتماعات موسسه برگزار نمود.

ادامه مطلب