آرشیو اخبار

برگزاری مسابقه پینگ پنگ

برگزاری مسابقه پینگ پنگ گالری

معاونت فرهنگی و دانشجویی به همت واحد تربیت بدنی یک دوره مسابقه پینگ پنگ روز پنجشنبه مورخ ۱۶/ ۹/ ۹۶ به مناسبت روز دانشجو بین دانشجویان پسر برگزار نمود. این مسابقه طی چند دوره با ۱۹ بازی و شرکت ۱۲ نفر از دانشجویان انجام شد

ادامه مطلب