پیام تبریک ریاست موسسه

پیام تبریک ریاست موسسه

به گزارش روابط عمومی، ریاست موسسه آموزش عالی آیندگان، سید اسماعیل نجفی، طی پیامی فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی را به اساتید، کارکنان و دانشجویان موسسه تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

"به‌نام هستـی بخش جان‌ها"

 

 

سـال جدیـد به قـدوم موسـم ربیـع آراستـه گشتـه و درختـان به خلعـت نـوروزی قبـای سبـز در برگرفتـه و  کـلاه شکوفــه بر سر نهـاده‌اند.

 

 

برخیز که می‌رود زمستان         بگشـای در ســرای بستـان
برخیز که باد صبـح نوروز         در باغچه می‌کند گل افشان

 

 

 این دگرگـونی شگرف طبیعـت فرصتـی است برای اندیشیـدن انسـان به عظمت کبـریایی و ابهـت یـزدانی، تا خویشتن خـویش را از نسیـان و غفلـت رهایـی بخشـد.

امید که سال نـو به همـت، کـوشش و جـوشش اعـضای خـانواده پـرمهـر موسسه آموزش عالی آیندگان، رهـاوردی نیکـو از سرافـرازی و سربلنـدی را بـرای کشـور عزیـزمان به ارمغـان آورد و رفـع ویـروس منحـوس کویـد۱۹ از دستـاوردهای مـاه‌های نخستیـن آن باشـد.

اینجانب فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی را خدمت همه اساتید، کارکنان، دانشجویان و خانواده‌های گرانقدرتان تبریک عرض نموده و آرزوی صحـت، سلامـت، بهروزی و موفقیت همه شما عزیزان در کلیه امور را دارم.

 

 

ریاست موسسه آموزش عالی آیندگان

سید اسماعیل نجفی

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۲۰:۳۳

کلید واژه ها: موسسه آموزش عالی آیندگان پیام تبریک ریاست سال نو مبارک


( ۱ )

نظر شما :