اطلاعیه آموزش در خصوص رفع نقص پرونده

دانشجویان گرامی

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی(علی الخصوص دانشجویان ورودی مهر1400 و بهمن1399 ) که تا کنون نسبت به تأییدیه تحصیلی اقدامی ننموده اند می رساند آخرین مهلت جهت ارائه رسید پستی تأییدیه تحصیلی تا تاریخ 1400/12/20می باشد.

مراحل اقدام:

  1. کپی گواهی موقت و ریزنمرات مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی
  2. مراجعه به اداره پست یا امور مشترکین محل سکونت
  3. ارائه رسید پستی به کارشناس آموزش

لازم به ذکر است در صورتیکه دانشجویی مراحل فوق را انجام نداده و رسید را به واحد آموزش تحویل ننماید دارای نقص پرونده خواهد بود و به امکانات سامانه آموزشی دسترسی نخواهد داشت.

ضمناً کلیه دانشجویان موظف اند نسبت به رفع سایر نقص های پرونده نیز پیگیری نمایند و مسئولیت عدم رفع آن بر عهده دانشجو می باشد.

                                                                                            

                                                                                                          معاونتآموزش و تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۱۰:۱۴

کلید واژه ها: موسسه آموزش عالی آیندگان رفع نقص دانشجو


نظر شما :