جلسه‌هم‌اندیشی‌باآموزش‌وپرورش

جلسه‌هم‌اندیشی‌باآموزش‌وپرورش

چهارشنبه 4 اسفند 1400 معاون مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، عباداله مافی، و هیات همراه در نشست صمیمانه موسسه آموزش عالی آیندگان با حضور ریاست موسسه، دکتر سید اسماعیل نجفی، حضور داشتند. در این جلسه پیرامون همکاری‌های صورت گرفته در گذشته و عقد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های روانشناختی، علمی و پژوهشی بحث و تبادل نظر شد. 

در این نشست دکتر سید اسماعیل نجفی در خصوص سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر حاضر صحبت و خاطر نشان کرد، بدون توجه به مقوله علم و دانش‌اندوزی جامعه هرگز رو به جلو نخواهد بود.

عباداله مافی نیز ضمن تشکر از عملکرد موسسه در خصوص انجام مفاد تفاهم‌نامه همکاری و تاکید بر لزوم همکاری تنگاتنگ آموزش و پرورش و موسسات علمی در خصوص پیشبرد اهداف علمی جامعه مطالب ارزشمندی بیان نمود.

در پایان جلسه خانم دکتر الهه صادقی، مدیر مرکز مشاوره آیندگان و عضو هیات علمی، گزارشی جامع در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته ارائه نمود.

 

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۱۱:۰۹

کلید واژه ها: موسسه آموزش عالی آیندگان آموزش و پرورش روانشناسی علمی


نظر شما :