برنامه حضور مدیران‌گروه نیمسال جاری

عنوان گروه مدیر محترم گروه زمان حضور لینک های ارتباطی
گروه کامپیوتر و برق
(مقطع کارشناسی)
آقای همایون بهشتی یکشنبه7:30 الی14:30  https://chat.whatsapp.com/C5tYiR01rT03h0RoM9acCW
گروه کامپیوتر و برق
(مقطع کارشناسی ارشد)
دکتر سیداحمد عدالت پناه سه شنبه 8 الی 12
چهارشنبه  8 الی 12
https://chat.whatsapp.com/FfOfTZnEIvaASf4tNwSaMJ
گروه عمران دکتر هادی فقیه ملکی چهارشنبه 7:30الی 14:30 https://chat.whatsapp.com/JkWsSKN7yP3KfnpZ3tyWbu
گروه گرافیک آقای محمد جمشیدی یکشنبه7:30 الی14:30   
گروه صنایع دکتر سیداحمد عدالت پناه سه شنبه  8 الی 12
چهارشنبه  8 الی 12
https://chat.whatsapp.com/IX9SZKV8U1R3epi6syqcGy
گروه حسابداری و مدیریت دکتر محسن ایمنی شنبه 8 الی 14:30 @accounting_management_ayandegan- تلگرام
گروه معماری خانم سمانه حسین پوریان یک شنبه 7:30الی 14:30 https://chat.whatsapp.com/FNKJPdxQ6aNIxgHRbq5mD6
گروه روانشناسی دکتر الهه صادقی چهارشنبه 7:30الی 14:30 https://chat.whatsapp.com/F9en7NFyMkfJMtUTagqpsR
گروه حقوق دکتر علیرضا امینی
خانم معصومه شکوری
شنبه 7:30 الی14:30 
https://chat.whatsapp.com/C5tYiR01rT03h0RoM9acCW
گروه صنایع غذایی خانم خدیجه قاضیانی سه شنبه 8الی 12
چهارشنبه 8الی 12
https://chat.whatsapp.com/KgabrkHkdVyAX4Lyjh8g9y
گروه طراحی دوخت خانم خدیجه قاضیانی سه شنبه 8الی 12
چهارشنبه 8الی 12
https://chat.whatsapp.com/DDY6YWRlz4n3OtxGRZTVNO
گروه علوم پایه خانم خدیجه قاضیانی سه شنبه 8الی 12
چهارشنبه 8الی 12
https://chat.whatsapp.com/HAd7JvHVDak1gUPibQgBuV
گروه مکانیک آقای مهدی مسلمی سه شنبه 8الی 12
چهارشنبه 8الی 12
https://chat.whatsapp.com/Ist8yg4VaVY9Z3J2xQJgsW
گروه معارف دکتر امین دیلمی دوشنبه 7:30الی 14:30 https://chat.whatsapp.com/GxkciHiuFdiEBHrqjdRunA
گروه زبان آقای بیژن حکمت شعار چهارشنبه 7:30  الی14:30  https://chat.whatsapp.com/ENyO5jkORP07t57hf7xycj

 

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۱۰:۱۱

کلید واژه ها: موسسه آموزش عالی آیندگان حضور مدیران گروه مدیرگروه


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :