تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت انتشار: ۱۰:۱۴

قابل توجه دانشجویان تاسیسات- تبرید

اخذ درس کارگاه جوش تخصصی و تاسیسات تبرید الزامی می باشد. لطفا در صورت عدم اخذ، در حذف و اضافه (9 و 10 اسفند ماه ) اقدام فرمایید.

کلید واژه ها: اخذ درسحذفاضافه


نظر شما :