بازدید دانشجویان روانشناسی

بازدید دانشجویان روانشناسی

روز چهارشنبه 26 آبان 1400 دانشجویان روانشناسی به همراه مدیرگروه رشته، دکتر الهه صادقی، جهت بازدید به مرکز مثبت زندگی که در زمینه‌های توانبخشی و مددکاری اجتماعی و روانسجی در حال فعالیت هست، رفتند.

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۱۱:۵۴

کلید واژه ها: موسسه آموزش عالی آیندگان روانشناسی دانشجو


( ۲ )

نظر شما :