معارفه مشاور فرهنگی موسسه

معارفه مشاور فرهنگی موسسه

روز پنجشنبه 22 مهر 1400 طی مراسمی حاج آقا محمدحسین غلامی، جانباز سرافراز 8 سال دفاع مقدس، با حضور ریاست موسسه، دکتر سید اسماعیل نجفی، و معاونین به عنوان مشاور در امور فرهنگی معارفه شد. برای ایشان آرزوی توفیق در انجام امور محوله را داریم.

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۱۰:۳۶

کلید واژه ها: فرهنگی دانشجو معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی آیندگان


نظر شما :